добре дошли в моя уеб сайт
Фонда на библиотеката наброява 9028 тома литература. В това число: детска художествена-1192, детска отраслова-61, художествена българска и чужда - 4487, по отрасли на знанието-3288.

Виртуални библиотеки

Internet Public Library: http://www.ipi.org/

WWW Virtual Library http://vlib.org/

BULB Subject Links: http://bubl.ac.uk/

Whole Internet Catalog: http://www.gnn.com/gnn/wic/

Andy Holt Virtual Library – основно по хуманитарни науки и изкуство http://www.utm.edu/staff/bobp/vlibrary/vlhome.shtml

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg