добре дошли в моя уеб сайт

ЧИТАЛИЩЕ

ЧИТАЛИЩЕ

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1924"

ул."Паисий Хилендарски" №26

Надя Борисова - библиотекар

Красимира Драгнева - художествен ръководител

Е-mail: v.levski_1924@abv.bg; hristova_1972@abv.bg

YouTube: Читалище Пчелник

Pinterest: НЧ "Васил Левски - 1924"

НАСТОЯТЕЛСТВО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Рилка Дойчева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ -      Павлина Асенова Пенева
                     Пламена Пенева Недева
                             Виолета Николаева Николова
                             Желязка Христова Найденова
      ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Иванка Златинова Ганчева
      ЧЛЕНОВЕ -      Десислава Стефанова Йотова
                    Ивелина Колева Денева

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1924”

С. ПЧЕЛНИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ.  ВАРНА

 

     През 1925 г. 28 действителни и 10 спомагателни членове основават Народно читалище „Васил Левски” в с.Куванлък /старото име на с.Пчелник/, Провадийска околия. За първи председател е избран главният учител в селото Спас Г. Янкулов, който заема този пост 11 години, докато учителства в  селото. Зам.председател е Тодор Н.Илиев, секретар – Руси Павлов, касиер – Георги Киряков.

     На 09.11.1927 г. е направена първата копка и положен основния камък от младежа Борис Павлов. За главен майстор на строежа е поканен Дончо Тодоров от с.Бочуковци, Дряновска околия. През 1930 г. с много доброволен труд от жителите на селото и дарения от по заможните куванлъчани, сградата е завършена. Тя разполага с 4 стаи, и 2 малки салона, зала с дължина 13,50 м. и ширина 9 м., и сцена с 2 гримьорни. Официалното откриване на читалището се състои на 24 май 1930 г.

     В новата читалищна сграда има библиотека, а първият библиотекар е Велико Я. Едрев. Тя  разполага с 100 тома книги, предоставени от Министерството на просветата. Днес  фонда на библиотеката е 9000 тома.

     През годините читалището става средище на просветната и културна дейност в селото. Още през 1946 г. е показана първата няма прожекция „Пижо и Пендо”. През 1972 г е открита Музикална школа по акордеон с учител Мавродин Петков. Театралната трупа с много любов поставя първите пиеси „Луди-млади”, „Вампир”, „Майстори” и др.  През годините и до днес в читалището функционира група за автентичен фолклор, печелила множество награди; детски танцови и певчески формации , представящи ни достойно по участия. Името на читалището ни е познато  по фестивали от изпълненията  на  гайдаря и кавалджия Неделчо Димитров, удостояван с множество награди за инструментално изпълнение.

За всички тези успехи през годините голяма заслуга имат библиотекарките: Руска Желязкова, Златка Ангелова, Параскева Ангелова, Красимира Петрова, Гинка Желева, Жана Андонова, Ирина Христова.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg